Utrymning / Tillgänglighet

Vad vet du om LSO, Lagen om Skydd mot Olyckor?

Vid en riskinventering hittar man snabbt och enkelt de områden som behöver förbättras.
Kompletterar man sedan detta med ett systematiskt service och underhållsprogram kan
man budgetera sin säkerhet och därmed få kontroll på både säkerhet och kostnader.
På så sätt minimerar man de obehagliga konsekvenser som en olycka kan ställa till med.

Det ska vara lätt att ta sig ut vid nödsituation men svårt för obehöriga att ta sig in.

 

Copyright AB Nacka Lås & Larm 2013 - Producerad av Makaron Produktion