Passersystem

Vi har lång erfarenhet av installation av passagesystem, både i små och stora anläggningar.
Vår kunskap kring dörrmiljöer gör att vi kan erbjuda en helhetslösningar med både mekanisk säkerhet
och tillträdeskontroll genom passersystem.

Med ett passersystem kontrolleras vilka personer som ges tillträde och eliminerar risken att nycklar
kommer på drift. Passersystemet höjer företagets säkerhetsnivå väsentligt.

Flerbostadshus

Att införa passagekontroll i portuppgångar och gemensamma utrymmen samt införa bokningssystem
för tvättstugan är exempel på hur vi kan erbjuda en tryggare och säkrare boendemiljö samt minska
skadegörelsen i ert fastighetsbestånd.

Med en digital bokning av tvättider ökar trivseln och tryggheten för de boende och leder till mindre
bekymmer för fastighetsägaren. Hyresgästen som bär med sig en elektronisk nyckel med tillträde till
tvättlokalerna kan därmed vara säker på att få använda tvättiden ostört. Tvättstugan bokas via internet
eller med digitala displayer.

 

Copyright AB Nacka Lås & Larm 2013 - Producerad av Makaron Produktion