Inbrottslarm

Ett inbrottslarms uppgift är att tidigt hindra eller avbryta ett pågående inbrottsförsök.

Ett av de områden vi fokuserar på är inbrottslarm. Vi hjälper dig med allt från villalarm till stora, komplexa system
inom industri och offentlig förvaltning. Som oberoende installatör hjälper vi dig med en säkerhetslösning som
inkluderar allt från teknik till valfri larmcentralsanslutning med väktarinsats. Vi är av polisen godkänd larminstallatör
och är certifierad anläggarfirma av SBSC (Svensk brand & säkerhets certifiering) i larmklass 1 och 2.

Det är oerhört viktigt att "välja rätt" redan från början. Det är vår uppgift som larminstallatör att se till att bästa
tänkbara material används och att montering sker på bästa sätt.

 

Copyright AB Nacka Lås & Larm 2013 - Producerad av Makaron Produktion