Brandlarm

Ansvaret för att vidta förebyggande åtgärder för att hindra brands uppkomst och spridning faller direkt
på ägaren eller innehavaren av en byggnad eller anläggning. Ett brandlarm upptäcker och lokaliserar
en begynnande brand så snabbt och exakt som möjligt. Endast då finns det tillräckligt gynnsamma
förutsättningar för räddning av personer, verkningsfull brandbekämpning och begränsning av skador.

Det är viktigt att en brandlarmanläggning är planerad, projekterad och installerad på ett korrekt sätt.
Om brandlarmanläggningen ska fungera bra krävs det att den kontrolleras och underhålls regelbundet.
Vi levererar hela lösningen till er. Från projektering till installation och driftsättning. Orienterings- och
serviceritningar levereras i CAD format. Årliga revisionsbesiktningar utförs.

Nacka Lås och Larm är certifierad anläggarfirma brandlarm enligt SBF 1008:2.

 

Copyright AB Nacka Lås & Larm 2013 - Producerad av Makaron Produktion