Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund

Ställer följande krav på medlemmarna:

- God yrkeskunnighet, etik, hederlighet och ansvar.
- Hög utbildningsnivå genom kurser och information.
- Tillhandahålla bra produkter för inbrottskydd genom samverkan med fabrikanter och Svenska Stöldskyddsföreningen,
   krav på garanti för utfört arbete genom garantifond och att följa eventuella utslag från Allmänna Reklamationsnämnden.

Nacka Lås & Larm är medlem i Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund.

 

Copyright AB Nacka Lås & Larm 2013 - Producerad av Makaron Produktion