Säkerhetsbranschen

Krav för medlemskap

Som medlem i SäkerhetsBranschen ställs följande grundkrav av föreningen:

- Företaget skall i Sverige ha etablerad verksamhet inom aktuell bransch.
- Företaget skall ha god ekonomi, uppfylles med rating A enligt D&B respektive 3 enligt UC
   eller motsvarande kreditbedömning av kreditupplysningsbolagen.
- Myndigheternas krav för verksamheten skall uppfyllas.
- Dokumenterat kvalitetssystem skall finnas.
- Personal skall vara väl utbildad och behörig för aktuella arbetsuppgifter.
- Acceptera att följa utslag i Allmänna Reklamationsnämnden eller annan relevant myndighet
   rörande företagets utförda uppdrag.

 

Copyright AB Nacka Lås & Larm 2013 - Producerad av Makaron Produktion