Ledningssystem

Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter
om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om
systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.
De grundläggande värderingarna i FR2000 är "nöjd kund", "affärsmässighet" och "kompetens".

Nacka Lås & Larm är Certifierade enligt FR2000.

 

Copyright AB Nacka Lås & Larm 2013 - Producerad av Makaron Produktion