Inbrottslarm

För att alla intressenter ska vara överens om vilka anläggningar av inbrottslarm är bra och
funktionsdugliga så finns det normer med anpassade krav för dessa. Normerna utarbetas
av Svenska Stöldskyddsföreningen i samarbete med bland annat experter från försäkringsbolagen,
branschorganisationer, myndigheter och andra kravställare.

Några exempel på krav för en certifierad anläggarfirma är:

- Polismyndighetens tillstånd enligt larmlagen SFS 1983:1097
- Minst en person ska uppfylla kraven i SSF:s norm för Behörig ingenjör inbrottslarm.
- Ett godkänt kvalitetsledningssystem.
- Välskött ekonomi och god kreditvärdighet.
- Rutiner för att förvara, skydda och rekonstruera kundregister, anläggningshandlingar samt programvara
  till datorbaserade system.

Nacka Lås & Larm är certifierad anläggarfirma i larmklass 1 & 2.

 

Copyright AB Nacka Lås & Larm 2013 - Producerad av Makaron Produktion