Brandlarm

SBSC är säkerhetsbranschens oberoende certifieringsorgan. Deras uppgift är att bevisa kompetensen
hos säkerhetsbranschens mest seriösa företag. Det gör dom genom att certifiera företagens personal,
företag, ledningssystem och produkter utifrån dom standarder och normer som tagits fram av expertis
hos branschen och dess kravställare, t.ex. försäkringsbolag och myndigheter som Polisen,
Räddningstjänsten m.fl.

SBSC säkerställer att anläggarfirmor och behöriga ingenjörer har den kompetens som erfordras i normer
och regler. SBSC utför årliga certifieringsrevisioner som säkerställer normuppfyllelse och kompetens.

Nacka Lås & Larm är certifierad anläggarfirma Brandlarm.

 

Copyright AB Nacka Lås & Larm 2013 - Producerad av Makaron Produktion