Entreprenad

Företag

En säkerhetsinstallation ställer stora krav på oss som leverantör när det gäller kvalité, tekniskt kunnande
och ansvarstagande. Med vår samlade erfarenhet och höga kompetens inom entreprenader kan vi leverera
integrerade tekniska lösningar. Vi är vana vid stora projekt som ofta handlar om integration. Det innebär att
det i samma systemlösning kombineras olika typer av larm med passagesystem, kamerateknik och låssystem.
Vi sköter kontakten med era arkitekter, kravställare, myndigheter och försäkringsbolag.

Privat

Vi hjälper er med en bra säkerhetslösning i hemmet! Lås med kopieringsskyddade nycklar. Kodlås för
hemmamiljö både för dörrar och fönster. Kompletta inbrottslarm med integrerade rökdetektorer som kan
anslutas till valfri larmcentral med väktarutryckning.

Rotavdrag

På låsarbeten i småhusfastigheter finns möjlighet att utnyttja ROT-avdraget. Du har möjlighet att få en
skattereduktion på 30 % av arbetskostnaden. Säg till om detta vid beställning av arbete, så hjälper vi dig.
Nacka Lås & Larm tar ett helhetsansvar från projektering till leverans, installation, driftsättning,
dokumentation och utbildning.

 

Copyright AB Nacka Lås & Larm 2013 - Producerad av Makaron Produktion